Profiler, roller og typer

Profiler, roller, typer

Elgaard Mancom er certificeret bruger af profilværktøjerne JTI® (Jungiansk Type Indikator), Garudas Basisprofil® og Fokusprofil® samt Extended DISC® som anvendes til at definere individuelle præferencer og teamroller.

Individuelt og på teamseminarer kan den autoriserede anvendelse af et profilværktøj give et godt udgangspunkt for udvikling af såvel individet som teamet. Proflanalyser kan give teamet et fælles sprog og skabe et godt grundlag for en dialog om de personlige egenskaber der kan give værdi i samarbejdet. Det fælles sprog og den øgede indsigt i egne og hinandens umiddelbare præferencer giver teamet mulighed for at:

  • øge selvindsigten
  • styrke den indbyrdes kommunikation
  • forbedre samarbejdsrelationer
  • øge forståelse for andre profilers præferencer
  • identificere styrker og udviklingsmuligheder
  • arbejde med konflikthåndtering
  • øge motivation og arbejdsglæde

Gennem anvendelse af typeprofiler skaber vi et fælles sprog og øger forståelsen for forskellighed. Typologien skaber grundlag for dialog, giver et godt fingerpeg for typsik adfærd men skal også tages med et gran salt. Vi er sjældent kun et sted i typematricen:

Typeprofil lederen

Mange profilværktøjer bygger på psykologen Carl Gustav Jungs analytiske psykologi.  Han mente, at man kan opdele mennesker i to typer indstillinger; de introverte (indadrettede) og de ekstroverte (udadrettede) og at de to typer ofte har tendens til at misforstå hinanden. Jung sagde også, at vi har fire bevidshedsfunktioner; tænken, følen, intuition og sansning. De to førstnævnte funktioner kaldes rationelle, fordi de begge forholder sig til erfaringer, mens de to sidstnævnte kaldes irrationelle, fordi de alene baseres på perception.

Jungs forståelse af indstillingstype og bevidshedsfunktioner danner fundament for mange profilanalyser og herunder bl.a.: JTI, MBTI og DISC.

Vi siger generelt, at vi ved at bruge typeprofiler forbedrer en dialog og øger forståelsen for andre personers adfærd og øger ofte også vores selvindsigt.