Teamudvikling

Team -Teamudvikling – Teambuilding – Teamtræning – med nærvær og kant

Kært barn har mange navne, men udgangspunktet for enhver form for teamudvikling bør handle om at klæde teamet på og ikke om at klæde teamet af. Omvendt kan det dog ofte betale sig, at I i teamet er indstillet på at blotte jer over for hinanden.  I bør være åbne om styrker og udviklingsområder og åbne for at arbejde med dem. Derfor bør I altid afstemme forventningerne til formål og mål inden I igangsætter teamtræning. Ofte handler det om at styrke jeres teams identitet, dynamik og samarbejde. Teamudvikling handler om at udvikle færdigheder indenfor problemløsning, effektivitet, indbyrdes kommunikation og tillid og fælles samarbejde.

Populært siges det ofte at ordet TEAM står for:

  • Together
  • Everyone
  • Acieves
  • More

I fællesskab opnår vi mere og det er det teamudvikling handler om – at nyttiggøre ressourcer og forskellighed i teamet bedst muligt for at indfri et fælles mål. Elgaard Mancom har i teamudvikling fokus på trivsel, fælles mål, relationer og resultater.

Elgaard Mancom arbejder med udvikling og træning af lederteams og andre teams, hvor trivsel og resultater i en fælles ramme  er bærende faktorer. Derfor indgår spilleregler og profilværktøjer ofte i ydelsen.

Profilværktøjer

Elgaard Mancom er certificeret i Extended DISC, Garuda BasisProfil, FokusProfil og i JTI. Vil du vide mere om brugen af profilværktøjer i f.m. teamudvikling af dit team så klik her: Profilværktøjer.

Elgaard Mancom er også certificeret i Teamsammensætning og -udvikling. Det åbner mulighed for, at værktøjet Team Diamanten (R) kan anvendes. Diamanten giver et godt overblik over jeres teams samlede potentiale og udfordringer, de enkelte teamrollers karakteristika og teamets fleksibilitetszoner.

disc_500x500

Her bliver det tydeligt, hvornår man skal bruge ekstra energi i samarbejdet og hvornår man er i sin komfortzone.

Trods hjemsted i Hadsten ved Århus har Elgaard Mancom gennemført træning og udvikling af teams i Nibe, Ballerup, Vildbjerg, Holbæk, København, Aalborg, Videbæk, Næstved, Malmø, Holstebro, Randers, Nyborg, Års, Grenaa, Esbjerg, Slagelse, Rønde, Kolind, Århus, Silkeborg m.fl.

Elgaard Mancom tilpasser teamudvikling til jeres behov.