Rekrutteringsproces

ELGAARD MANCOMs rekrutteringsproces

Hvis du ønsker, at ELGAARD MANCOM er samarbejdspartner i f.m. gennemførelse af en fuld rekrutteringsproces indeholder den ofte følgende elementer:

 1. Kundemøde: ELGAARD MANCOM møder op hos dig for at danne sig et indtryk af virksomhed og kultur og gennemfører forventningsafstemning og arbejdsanalyse, afstemning af kvalifikationer, arbejdsopgaver, succeskriterier
 2. Udarbejdelse af oplæg til jobannonce og tidsplan: ELGAARD MANCOM udarbejder oplæg, der dels imødekommer målgruppen og eksponerer stillingens attraktivitet.
 3. Tiltrækning: Annonceindrykning med dit eget logo på Jobindex eller Jobfinder med kandidatmatch. Search af kandidater i egen database og på sociale medier, eventuelt indrykning i trykt medie. ELGAARD MANCOM forestår gerne annonceopsætning og indrykning.
 4. Modtagelse og screening af ansøgninger: ELGAARD MANCOM sender; Tak for ansøgning og giver skriftlige afslag til ansøgere, der ikke går videre.
 5. Udvælgelse af kandidater til indledende interview: Indkaldelse og afdækning af erfaring, faglige kompetencer og tidligere ansættelsesforhold samt forventninger til ansættelsesforhold m.v. (Du kan deltage i samtalerne eller modtage kortfattet rapportering af mødernes resultat)
 6. Test: Kandidaterne udfylder en personprofilanalyse og eventuelt også en eller flere færdighedstest (Mulighed for op til 9 forskellige kognitive intelligensprøver).Læs mere her om Elgaard Mancoms brug af test.
 7. Dybdeinterview med afdækning af styrker og udviklingspunkter, personlig feedback (Du kan deltage i samtalerne eller modtage rapportering)
 8. Systematisk referencetagning: Bekræftelse af ansættelse, arbejdsform, årsag til fratrædelse og styrker og udviklingspunkter m.v..
 9. Din beslutning: På baggrund af ELGAARD MANCOMs rapportering med konklusion og anbefaling træffer du dit valg af ny medarbejder.
 10. Rådgivning: Vi rådgiver gerne om løn- og ansættelsesvilkår og om effektiv onboarding (introduktion), den første tid i virksomheden.
 11. Opfølgning: Opfølgning er en naturlig del af processen. ELGAARD MANCOM følger op to gange inden prøvetidens udløb med henblik på at opnå en langsigtet løsning.

Yderligere muligheder efter aftale:

 1. Præsentation af kandidater: ELGAARD MANCOM udarbejder plan for og forestår præsentation af udvalgte kandidater, hvor finalekandidaterne præsenterer sig selv enten før eller efter test.
 2. Gennemførelse af assessment – indbakkeøvelse eller anden kontrol af faglige forudsætninger

Pris:

Prisniveauet for en fuld rekrutteringsproces hos ELGAARD MANCOM starter typisk alt efter funktionsniveau og arbejdsomfang fra ca. kr. 50.000 + annoncering.

Hvis du ønsker, at ELGAARD MANCOM kvalificerer din egen rekrutteringsproces og medvirker i  f.eks. udarbejdelse af jobannonce, deltagelse i screening og eller gennemførelse af test af finalekandidaterne er det naturligvis også en mulighed. Ring +45 2088 8618 eller send en mail til mail@elgaardmancom.dk.

Du kan se ekspempler på stillinger på rekrutteringer som ELGAARD MANCOM har medvirket i nederst på siden her: Rekrutteringsproces Elgaard Mancom