vision og mission
  • Vision

    Elgaard Mancoms vision er at være anerkendt som en foretrukken værdiskabende visionær og virkelighedsnær forretningspartner.

  • Mission

    – Elgaard Mancoms mission er med nærvær, passion og fokus på kundens behov at medvirke til at udvikle mennesker og organisationer til at nå ønskede og givne – personlige og forretningsmæssige mål.

  • Elgaard Mancom arbejder med forretningsudvikling, ledelse og ledertræning samt HR (Human Resource).

    Siden 2009 har Elgaard Mancom samarbejdet med organisationer i hele landet i bestræbelserne på at skabe varige meningsfyldte løsninger der glæder og gavner og styrker grunlaget for at indfri de forretningsmæssige mål. Ydelserne tager udgangspunkt i dine og din organisations behov og leveres med kant, ærlighed, humor og ikke mindst nærvær.