“Elgaard Mancom understøtter dig i at træffe gode ledelsesbeslutninger”.

Elgaard Mancom  er etableret af Jan Erik Elgaard i 2005 . Jan Erik Elgaard har erfaring som virksomhedskonsulent, rådgiver og leder fra stillinger i Forsvaret, i konsulentbranchen, i telebranchen, i finanssektoren og i vindmølleindustrien og siden 2009 på fuld tid som selvstændig konsulent i Elgaard Mancom.

Konsulentvirksomheden er beliggende i Hadsten i Favrskov Kommune og beskæftiger sig med forretningsudvikling, Human Resource Management, ledelse og teamtræning.

Elgaard Mancom gennemfører strategiseminarer og rekrutteringer, deltager i generationsskifter, bestyrelsesetablering, lægger handlingsplaner og giver sparring.

Elgaard Mancom gennemfører lederudvikling, ledertræning og teamtræning af enkeltpersoner og ledergrupper og lederkurser i både små og meget store organisationer.

Elgaard Mancom rådgiver og udvikler HR-koncepter og HR-strategi. Herunder tilbyder Elgaard Mancom implementering af effektive performance management koncepter baseret på en velafprøvet softwareløsning, hvori moduler til individuel målopfølgning, identifikation af talenter og potentielle afløsere til organisationens nøglepositioner indgår.

Herudover bistår Elgaard Mancom med outplacement og karriererådgivning.

Mancom er en sammentrækning af ordene management & communication, idet effektiv kommunikation er fundamentet for al god ledelse og forretningsudvikling.

Elgaard Mancoms logo består af navnet med en blå boomerang over.

Elgaard Mancom

Boomerangen symboliserer fire vigtige elementer i Elgaard Mancoms mantra:

    • Det du giver, får du tilbage. En boomerang er designet til at komme tilbage til sin ejermand. Det der udgår fra dig; tanker, ord eller handlinger får du igen, før eller siden.
    • Fremdrift, fleksibilitet og retning – Hvis du ikke bruger boomerangen aktivt, får du ikke glæde af den. Du sætter selv retning men du må tilpasse dig dine omgivelser
    • Leg – En boomerang er leg. At lege er at leve. Leg er læring, innovation, engagement og glæde. Leg og humor styrker sociale kompetencer.
    • Træning – skal man have fuld effekt af en boomerang, skal man øve sig i at bruge den. På samme måde arbejder Elgaard Mancom med ledelsesværktøjer.