Netværk er spild af tid

resilience-dandelion-through-asphalt”Nu har jeg været med i et halvt år, og det har ikke rigtigt givet noget”, sagde en medlemskollega i et af de netværk jeg er medlem af. ”Jeg er faktisk lige ved at sige, at det næsten har været spild af tid”. ”Hmmm!”; sagde jeg: ”Givet noget, siger du, – hvad gav du?”

Udover lommeuld, er der jo ikke meget, der kommer af sig selv. At netværke professionelt handler i mit univers om at opbygge trofaste og tillidsfulde relationer til andre mennesker.

Relationer er tidens valuta. At vi har mødt hinanden på et netværksmøde, giver os jo ikke automatisk en tillidsfuld relation.

Relationer udvikles over tid og det kræver, at vi investerer i dem. Til gengæld kan de give et ganske pænt afkast. Mennesker laver forretninger med dem, de kan lide og som de har tillid til.

Tillid og relationer

Den erfarne professor i ledelse Edgar Schein skriver et sted: ”Vi taler om at investere i relationer og om, at vi på den måde opbygger en social kapital.” Hvis du endnu ikke har fået udbytte af dit netværk, har du måske investeret for lidt. Måske er du i minus på tillidskontoen. Netværk handler om at give. Vi elsker, dem der giver – uden at skele til, om det er deres tur eller om de straks får noget igen. Tillid er noget helt fundamentalt i netværk. I organisationsforskningen defineres tillid som en psykologisk tilstand som indebærer accept af sårbarhed i kraft af positive forventninger til den andens intentioner. Når vi ser, at der bliver taget vare på tilliden frigøres der energi og effektiviteten, motivationen og fleksibiliteten øges. Man får helt naturligt lyst til at skabe balance i tilliden. Vi siger at tillid forpligter.

Men er tillid ikke naivt? Man kan jo blive ramt. Nej, siger den amerikanske ledelsesguru Stephen Covey. Han har skrevet bogen ”Speed of trust”, hvori han skitserer, at tillid netop ikke er naivitet. Men tillid er derimod en stærkt forpligtende og moden relation.

Coveys fem handlingsveje til klog tillid er:

 • Vælg at tro på tillid
 • Start med dig selv (karakter og kompetencer)
 • Giv udtryk for dine intentioner – antag positive intentioner hos andre
 • Gør hvad, du siger, du vil gøre
 • Led gennem tillid til andre – vis dem tillid.

”Det handler ikke om, hvem du kender,

– men hvem, der kender dig!”

I de netværk jeg deltager i, plejer jeg at anbefale, at vi som minimum må investere i at mødes med hinanden enkeltvis uden for netværkssammenhængen. Sætte halvanden time af til at komme tættere på hinanden og blive klogere på hinanden. Så må vi se, om mødet kan skabe basis for tillid. Tid er en kostbar ressource og mange vælger det fra, men jeg vil hellere skabe én god relation, som så bliver ambassadør for min forretning, frem for blot at have 10 løse netværksrelationer, som kun kender mig overfladisk. Og hvis jeg ikke har investeret i at lære en anden at kende, kender han jo selv sagt heller ikke mig. På mødet forsøger jeg at fokusere på at være samtalepartner. At spørge ægte interesseret og nærværende ind og være undersøgende på, hvad jeg kan gøre for at skabe værdi for personen og for personens forretning. Men vi skal huske på, som Schein også siger, ”at blive ved med at minde os selv på, at uanset, hvor meget et problem ligner et problem, som vi føler, vi ved alt om, så er det den andens problem og ikke vores”. – Og den kan indrømmet være lidt svær. J

Emma Gad – gider du?

Når turen i dialogen så kommer til os selv, (og det gør den, hvis vi er tålmodige) så skal vi huske at tage imod. Og vi skal huske at sige tak. Gerne mere end én gang. Vi kan ikke tage for givet, at andre hjælper os. Men hvis vi tydeligt værdsætter det, når det sker, kunne vi jo være heldige, at det gentager sig. Chancen er i hvert fald større, hvis vi påskønner det. Taknemmelighed er bestemt ikke overvurderet. På samme måde skal vi værdsætte det, hvis andre spørger os om hjælp eller gode råd. Flottere tillid kan vi jo ikke vises.

Generelt er vi ikke glade for at søge hjælp hos mennesker, som ikke er imødekommende uanset, hvor kompetente de så end fremstår. Casciara & Lobo fra henholdsvis Toronto Universitet og INSEAD udgav en artikel i Harvard Business Review i 2005. Heri skrev de om, hvordan mange organisationer går glip af mistede muligheder fordi de kompetente idioters ekspertise ofte går tabt.

Vi kender dem jo godt, de der; ”sur-for-en-sikkerheds-skyld-typerne”, som for alt i verden gør, hvad de kan for at undgå at komme til at stikke nogen et smil. Det kunne jo være fuldstændig ufortjent, så hvorfor løbe risikoen? Netværksguruen Martin Thorborg har en gang sagt: ”Hvis du aldrig er sammen med mennesker der er klogere end dig selv, bliver du heller ikke selv klogere”. Så det handler altså om at have modet til at bringe kompetente mennesker i spil i forhold til egne behov, også selv om de måske ikke er så imødekommende.

casciaro-lobo-network

Casciara & Lobo[1]:

 

Faktisk trækker vi hellere på inkompetente rygklappere eller stiller os i kø hos de personer i vores netværk, som er både vellidte og dygtige end at investere i at komme tættere på ”The Competent Jerks” som Casciaro og Lobo betegner dem. ”I don’t like that man. I got to know him better” sagde allerede Abraham Lincoln, og det kan tilsyneladende betale sig.

Netværk, – kommet for at blive

Og netværk er kommet for at blive. Helt på samme niveau som automobilet, telefonen og internettet. Netværk skyder op overalt som mælkebøtter gennem en asfaltvej og du kan ikke vælge det fra. Netværk er et vilkår. Men netværk er meget mere end blot de fysiske netværksgrupper. Vi netværker også – men ofte mere uformelt – online.

Netværk gør verden mindre. Den bringer os tættere på kostbar information og interessante mennesker. En erhvervsaktiv person i Danmark kender typisk mere end 3.000 mennesker, og hver af disse mennesker kender lige så mange. Det bliver til en del og kontaktprisen har aldrig været lavere. Elektroniske netværk som f.eks. LinkedIn er glimrende til at holde styr på dine kontaktpersoner men husk, at LinkedIn naturligvis ikke kan erstatte det personlige møde, hvis du for alvor skal have værdi af relationen. Men brug f.eks. LinkedIn til at rose og anerkende folk i dit netværk, så de mindes om, at du sætter pris på dem. Og pas på ikke blot at forfalde til standard-skabelonerne i LinkedIn. Skriv en personlig hilsen, når du inviterer personer, som du har mødt til dit netværk og kommenter personligt og anerkendende på nye opdateringer. LinkedIn er også et godt redskab til med opdateringer at skabe synlighed om vores aktiviteter i netværket. Vi kan deltage i åbne eller lukkede interessegrupper, hvor vi også kan dele oplysninger af relevans.

Ganske tankevækkende forbyder nogle virksomheder deres medarbejdere at benytte de elektroniske netværk i arbejdstiden. Jeg synes i stedet, at man skal tage den gode dialog om, hvordan vi med fordel kan netværke og så opfordre medarbejderne til at netværke målrettet og selektivt, så det ikke går ud over evnen til at eksekvere på jobbet.

7 gode netværksråd:

 1. Vær selektiv – og giv!
 2. Vær afklaret og oprigtig – og giv!
 3. Skab tillid, vis sårbarhed – og giv!
 4. Vis ægte interesse, lyt – og giv!
 5. Anerkend, del – og giv!
 6. Sæt mål for din deltagelse i aktive netværk – og giv!
 7. Udvis taknemmelighed – og giv!

 

Jan Erik Elgaard er indehaver af konsulentfirmaet Elgaard Mancom, facilitator i Østjysk Business Network, medlem af flere netværk, kåret som Årets Netværker i Favrskov Kommune i 2012 og har mere end 2.000 netværksrelationer på LinkedIn.

[1] Tiziana Casciaro & Miguel Sousa Lobo: The Formation of Social Networks, Harvard Business Review 2005