Lederkurser

I mange virksomheden ligger nøglen til virksomhedens succes hos lederens evne til at skabe trivsel og resultater og derved indfri de strategiske mål. Ved at styrke ledernes færdigheder i basale ledelsesværktøjer og træne netop de ledelsesdiscipliner som har forretningsmæssig betydning  i jeres organisation vil man ofte herigennem kunne styrke virksomhedens konkurrencekraft.

Elgaard Mancom tilbyder lederudvikling og virksomhedstilpassede lederkurser inden for bl.a.:

 • Personlig præsentation med stemme og krop
 • Det personlige lederskab
 • Samarbejde og teamudvikling
 • Coaching
 • Kommunikation og feedback
 • Konflikthåndtering
 • Den svære samtale
 • Motivation
 • Nyttiggørelse af netværk
 • Forhandlingsteknik
 • Den sælgende rådgiver
 • Håndtering af vanskelige typer
 • Dit eget lederskab (med anvendelse af test)
 • 360 graders målinger

Virksomhedsakademi

Hvis I går med overvejelse om at designe jeres egen lederuddannelse så kontakt Elgaard Mancom.

Elgaard Mancom kan give jer sparring på eller sammen med jer designe, planlægge, gennemføre jeres eget interne ledelsesakademi præcis efter jeres behov.

Sammen med jer formulerer vi formål og mål for samt indhold i og varighed af uddannelsen såvel samlet som for de enkelte moduler og kan også gennemføre træningen for – eller sammen med jer. Derudover kan vi også hjælpe med at træne eventuelle interne instruktører.

Et virksomhedsakademi kan være med til at sende et tydeligt signal til både nuværende og fremtidige medarbejdere om jeres virksomheds anerkendelse af personlig udvikling og derved have nemmere ved både at tiltrække, udvikle og fastholde jeres medarbejdere.

Jeres eget virksomhedsakademi kan indeholde et rent ledelsesspor eller flere spor med kompetenceudvikling for f.eks. projektledere, specialister og konsulenter/generalister på højere stillingsniveau.

En model for et internt ledelsesakademi kan f.eks. se således ud:

Modul 1: Mig selv – personlighed, forudsætninger; styrker, udviklingsområder og potentiale – min rolle i teamet

Modul 2: Ledelse af medarbejdere – situationsbestemt ledelse, motivation, ledelseskommunikation, coaching

Modul 3: Forretningsforståelse – strategi, handlingsplaner, målnedbrydning, forandringsledelse, beslutningskraft