Ledersparring

Ledersparring – med nærvær og kant

Som leder er du under krydspres og skal agere i en verden fyldt med paradokser. Det er lederens lod og også det der gør, at mange ledere trives i jobbet. Netop evnen til at balancere de ofte modsatrettede krav og forventninger er det, der gør din hverdag som leder spændende og udfordrende.

Men som den gode sportsmand søger eller tilbydes en træner for at skabe endnu bedre resultater søger flere og flere ledere en coach eller en sparringspartner, der kan hjælpe med at udfordre og supportere lederen for at øge eller fastholde performance.

Det er derfor ofte stærke ledere, der søger sparring eller coaching. En coach kan være med til at sætte nye mål for den personlige eller forretningsmæssige udvikling og kan samtidig agere sparringspartner på de overvejelser om indsatser, der skal til for at indfri de personlige mål. Ved at anvende en typeprofil eller en personlighedstest i coachingprocessen kan man kortlægge styrker og udviklingsområder i lederens natur og dermed bedre supportere lederen i processen.

Elgaard Mancoms koncept for individuel ledersparring og coaching hedder SPIR

Personlig ledelsesudvikling – SPIR

SITUATION – PERSONLIGHED – INDSATS – RESULTAT

Målgruppe; ledere og kommende ledere

Med udgangspunkt i virksomhedens situation og lederens opgave og personlighed fastlægges udviklingsområder for det personlige lederskab.

Personlighedstest (BTB®) eller typeprofil (JTI, Garudas Basisprofil eller Extended DISC) anvendes og handlingsplan udarbejdes.

Coachingmodellen GROW

I Elgaard Mancoms ledersparring vil du ofte blive introduceret til coachingbaseret ledelse, hvor den grundlæggende coachingmodel GROW bliver anvendt.

GROW står for de fire nøgleord; Goal – Reality – Options – Will

  • Goal – handler om at få sat et entydigt mål for, hvad du vil.
  • Reality – er en afdækning af, hvordan situationen er lige nu.
  • Options – handler om de muligheder du har for at forfølge dit mål og
  • Will, er hvad du konkret vil gøre og som kan ændre tingene allerede fra i morgen.

Du bliver ikke coach gennem Elgaard Mancoms ledersparring, men du kan lære at bruge coaching som et værktøj. Disse fire nøgleord danner rammen for en række af de spørgsmål du selv bliver mødt med og giver dig også en værktøjskasse for din egen fremtidige coaching.

Jan Erik Elgaard fra Elgaard Mancom er en erfaren ledelsesrådgiver og har arbejdet med ledersparring for ejerledere, ansatte direktører, funktionschefer og andre ledere i både privat og offentlig sektor igennem mere end 10 år.