Lederkurser med humor og kant

I mange virksomheden ligger nøglen til virksomhedens succes hos lederens evne til at skabe trivsel og resultater og derved indfri de strategiske mål. Ved at styrke ledernes færdigheder i basale ledelsesværktøjer og træne netop de ledelsesdiscipliner som har forretningsmæssig betydning  i jeres organisation vil man ofte herigennem kunne styrke virksomhedens konkurrencekraft.

Hos Elgaard Mancom kan du tilegne dig basale ledelsesværktøjer, som tager udgangspunkt i dit naturlige lederskab.  Vi giver dig og træner dig i gode og redskaber, der styrker din performance og din personlige gennemslagskraft og ikke mindst den oplevede værdi af dig som leder.

Vi arbejder med humor, nærvær og kant. Du bliver udfordret – på den gode måde, men du går altid styrket fra et lederkursus fra Elgaard Mancom.  

Elgaard Mancom tilbyder lederudvikling og virksomhedstilpassede lederkurser inden for bl.a.:

 • Personlig kommunikation, formidling og kropssprog
 • Det personlige lederskab – evt. med brug af typeprofil eller personlighedstest
 • Samarbejde og teamudvikling
 • Coaching
 • Kommunikation og feedback
 • Konflikthåndtering
 • Den svære samtale
 • Motivation
 • Nyttiggørelse af netværk
 • Forhandlingsteknik
 • Den sælgende rådgiver
 • Håndtering af vanskelige typer
 • Dit eget lederskab (med anvendelse af test)
 • 360 graders målinger

Jan Erik Elgaard blogger og skriver også om ledelse, lederudvikling og følgeskab.

Virksomhedsakademi

Hvis I går med overvejelse om at designe jeres egen lederuddannelse så kontakt Elgaard Mancom.

Elgaard Mancom kan give jer sparring på eller sammen med jer designe, planlægge, gennemføre jeres eget interne ledelsesakademi præcis efter jeres behov.

Sammen med jer formulerer vi formål og mål for samt indhold i og varighed af uddannelsen såvel samlet som for de enkelte moduler og kan også gennemføre træningen for – eller sammen med jer. Derudover kan vi også hjælpe med at træne eventuelle interne instruktører.

Et virksomhedsakademi kan være med til at sende et tydeligt signal til både nuværende og fremtidige medarbejdere om jeres virksomheds anerkendelse af personlig udvikling og derved have nemmere ved både at tiltrække, udvikle og fastholde jeres medarbejdere.

Jeres eget virksomhedsakademi kan indeholde et rent ledelsesspor eller flere spor med kompetenceudvikling for f.eks. projektledere, specialister og konsulenter/generalister på højere stillingsniveau.

En model for et internt ledelsesakademi kan f.eks. se således ud:

Modul 1: Mig selv – personlighed, forudsætninger; styrker, udviklingsområder og potentiale – min rolle i teamet

Modul 2: Ledelse af medarbejdere – situationsbestemt ledelse, motivation, ledelseskommunikation, coaching

Modul 3: Forretningsforståelse – strategi, handlingsplaner, målnedbrydning, forandringsledelse, beslutningskraft