Lederudvikling

Lederudvikling – med nærvær og kant

Hvis du tror du er færdiguddannet som leder – er du mere færdig end du er uddannet!

Lederudvikling er ikke nødvendigvis nøglen til succes men giver et bedre grundlag for at håndtere udfordringer og skabe resultater i det krydspres som lederen ofte er i.

I lederudvikling skelner de fleste ledelsesforfattere mellem begreberne management og lederskab (leadership), hvor bl.a. Peter Drucker er citeret for at sige, at “manageren” gør tingene rigtigt mens “leaderen” gør de rigtige ting. Man siger ofte, at management handler om de færdigheder eller funktionelle egenskaber en effektiv leder bør besidde (den professionelle dimension) mens leadership i højere grad handler om de personlige egenskaber en leder bør besidde (den sociale dimension). Det siges også, at ”managers” i højere grad lægger vægt på struktur og systemer og de opgaver  der sikrer en effektiv drift af organisationen, mens “leaders” gennem fokus på kommunikation, motivation og engagement søger at udvikle potentialet hos medarbejderne og styrke organisationens sociale relationer.

Hos Elgaard Mancom ser vi ikke ledelse som to så adskilte størrelser. Vi ser leadership og management som to indbyrdes sammenhængende elementer, der skal balanceres, i stedet for at se dem som to modsatrettede kræfter, der til enhver tid udelukker hinanden.

Vi tror på at ledelse er noget man kan lære. Det er åbenlyst at nogle finder det sværere end andre og at nogle er mere motiveret for ledelse end andre. Men det giver mening at arbejde med lederudvikling, for alternativet er værre og det er i det lys vi deltager i udvikling af ledere både individuelt, i teams og ved gennemførelse af egentlige lederkurser.

Elgaard Mancom kurser og ledertræning

Igennem flere år har Elgaard Mancom deltaget  i træning af ledere. Vi kan arbejde målrettet med træning af den enkelte leder, som træning af egentlige lederteams og har også gennemført træning af et ledere på et konkret ledelsesniveau på tværs af organisationen f.eks. alle funktionschefer og dernæst alle teamledere. Vi har ligeledes arbejdet med samspillet mellem lederne i en afdeling.

Når vi arbejder med egentlige lederteams har vi fokus på trivsel, fælles mål, relationer og resultater. Det kan du læse mere om her: Teamudvikling

ELGAARD MANCOMs lederudvikling  og virksomhedstilpassede lederkurser kan bl.a. omfatte:

 • Personlig præsentation med stemme og krop
 • Det personlige lederskab
 • Samarbejde og teamudvikling
 • Coaching
 • Kommunikation og feedback
 • Konflikthåndtering
 • Den svære samtale
 • Motivation
 • Nyttiggørelse af netværk
 • Motiverende opfølgning
 • Forhandlingsteknik
 • Den sælgende rådgiver
 • Håndtering af vanskelige typer
 • Dit eget lederskab (med anvendelse af test)
 • 360 graders målinger
 • mm.

Se her Elgaard Mancoms mindset i f.m. ledelsesopfølgning på indsats og resultater

Jan Erik Elgaard til ledertræning med ledere fra Hasseris Boligselskab.

Jan Erik Elgaard til ledertræning med ledere fra Hasseris Boligselskab.
Jan Erik Elgaard skriver også om ledelse og lederudvikling. Se bl.a. bloggen og eksempler på andre artikler fra diverse medier.
Elgaard Mancom har gennemført lederudvikling for bl.a. Vestas og DSB samt en lang række små- og mellemstore virksomheder.