HR

HR-strategi

Når Elgaard Mancom er strategisk rådgiver i f.m. udarbejdelse af HR-strategi tager vi oftest udgangspunkt i en forholdsvis klassisk tilgang, hvor vi ser på betydningen og konsekvensen af de fire hovedprocesser i Human Resource Management (HRM) i lyset af organisationens forretningsmæssige mål og strategi.

Med andre ord, må man altså tage udgangspunkt i de strategiske mål og herudfra vurdere, hvilke krav det stiller til organisationens fremtidige

 • tiltrækning,
 • udvikling,
 • fastholdelse og
 • afvikling af organisationens medarbejdere.

Strategisk planlægning af organisationens medarbejderressourcer er et vital element i HR-strategien og der er i den sammenhæng mange aspekter i spil.

 • Har vi de kompetencer der er brug for i organisationen til at kunne klare os i den fremtidige konkurrence?
 • Hvordan ser aldersfordelingen ud i virksomheden?
 • Får vi et dræn i organisationen pga. pensionsmodne medarbejdere?
 • Har vi åbenlyse talenter som vi med fordel kan satse på? Kender vi potentialet hos alle vore medarbejdere – og ser vi ens på det?
 • Hvor godt uddannet er ledere og medarbejdere i forhold til de forretningsmæssige mål?
 • Skal vi have tilført nye kompetencer udefra eller skal vi uddanne dem vi har, til hvad, hvordan og hvornår?
 • Hvor store ressourcer kan/vil vi prioritere til kompetenceudvikling?
 • Hvor godt er vi i stand til at tiltrække nye medarbejdere – og hvad gør vi for ikke alene at fremstå som- men også være en attraktiv arbejdsplads?

I bogen “Human Resource Management – Organisation og Menneske” skriver vi, at “de virksomheder der arbejder målrettet og professionelt med at skabe sammenhæng mellem den strategiske forretningsorientering og HRM-processer også vil være de virksomheder der skaber de bedste resultater – uanset om der måles på bundlinjer, kundetilfredshedsundersøgelse eller trivselsundersøgelser.”

Hvis man reelt finder, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource fordrer dette en reel prioritering og professionel systematisk fokusering i arbejdet med HRM og i den forbindelse er udarbejdelse af HR-strategien vital.

Elgaard Mancom har en struktureret proces for, hvordan man kan gribe sin HR-strategi an og yder rådgivning og sparring til organisationens HR-funktion.

Se her eksempel på en sammenhængende HR-arkitektur:

MANCOM HR strategi arkitektur

Vil du også have hjælp til at skabe sammenhæng i jeres HR-struktur, så kontakt Elgaard Mancom på mail@elgaardmancom.dk