Samtale

Medarbejdertilfredshedsmåling

En medarbejdertilfredshedsmåling kan give dig en indikationen på hvordan temperaturen er i virksomheden. Høj medarbejdertilfredshed betyder i praksis, at organisationen har et bedre udgangspunkt for at øge effektiviteten og resultaterne og dermed styrke bundlinjen. Men det kan være vanskeligt at vide, hvad medarbejderne er særligt glade for og hvor skoen trykker. Derfor gennemfører organisationer tilfredshedsmålinger der skal vise ledelsen, hvor man med fordel kan sætte ind og styrke indsatserne. Ofte får man heri også en måling på oplevelsen af den nærmeste leder med mulighed for efterfølgende at styrke ledelsesindsatsen.

En medarbejdertilfredshedsmåling, der ikke anvendes som kilde til forbedring er ikke bare spild af ressourcer men den forværrer ofte den oplevede værdi og reducerer dermed tilfredsheden.

Der bør derfor udarbejdes klare mål og planer for, hvad man gør for dels at opretholde organisationens trivselssttyrke og hvad man vil gøre for at eliminere, reducere eller kompensere for de udfordringerm, der er i virksomhenden i forhold til den oplevede trivsel. Er det nærmeste leder, der med fordel kan være mere nærværende, give mere information eller være mindre kontrollerende? Er det organisationens MUS-koncept, personalegoder, værdier, udviklingsmuligheder der begrænser trivslen eller noget helt tredje?

Skal vores organisations måling kunne benchmarkes i forhold til målinger i andre sammenlignelige organisationer eller skal vi blot kunne sammenligne vores egne målinger fra år til år? Skal målingen kombineres med den årlige APV eller været isoleret herfra?

Sammenhæng mellem trivsel og resultater

Medarbejderengagement og trivsel er nøglefaktorer for performance og resultater i enhver organisation og en medarbejdertilfredshedsmåling kan give organisationen en pejling på, hvor der ledelsesmæssigt kan sættes ind. Jo højere trivsel, jo højere engagement og jo bedre sandsynlighed er der for et lavt sygefravær og en høj perfomance og lederne er dem der har bedst forudsætning for at sikre at forudsætningerne herfor er til stede. Ved at måle finder du af den oplevede værdi heraf.

Elgaard Mancom har erfaring i at udarbejde, videreudvikle og tilpasse en medarbejdertilfredshedsmåling, så den måler det den skal og så den understøtter din forretningsstrategi. Elgaard Mancom har samtidigt stor erfaring som rådgiver i den efterfølgende ledelsesmæssige håndtering af målingens resultater.