HR

Successor Planning – leadership pipeline

Successor Planning, også kendt som leadership pipeline, er et af de HR-koncepter, som der de seneste år har været stort fokus på. Konceptet omfatter en effektiv proces for struktureret medarbejderudvikling og rekruttering til organisationens nøglepositioner.

Der kan være stor forskel på, hvilken viden og hvilke færdigheder der er behov for på de forskellige niveauer i en organisation og det kan derfor være uhensigtsmæssigt blot at udnævne den, man umiddelbart finder har det bedste potentiale, når en nøgleposition bliver ledig. På samme måde kan det være uheldigt at ansætte en udefra, da det kan vise sig, at en organisationens nuværende medarbejdere med den rette kompetenceudvikling ville have haft forudsætninger for at løse opgaven.

Et centralt element i et stærkt successor planning koncept er people review, en effektiv afdækning af medarbejderens performance og potentiale, der finder sted i samspil med organisationens ledere og dermed skaber ejerskab, kontinuitet og effektiv kompetenceudvikling. Herigennem kan man identificere talenter og mulige efterfølgere til organisationens nøglepositioner.

Elgaard Mancom har erfaring i implementering og forankring af effektive successor planning koncepter der sikrer, at man har et godt og retvisende billede af organisationens individuelle kompetencer og potentialer, en fælles forståelse for god ledelse, et beredskab af kvalificerede kandidater til organisationens nøglepositioner og ikke mindst en klar plan for, hvem man videreuddanner, hvornår og hvordan.

Talent Management bør altid finde sted i en struktureret proces og Elgaard Mancoms tilbyder en software-løsning, hvor et af modulerne heri gør jer i stand til at identificere talenter og mulige efterfølgere til nøglepositioner i din virksomhed. Løsningen indeholder herudover et performance management modul, der giver jer mulighed for at implementere en dialogbaseret og motiverende performancekultur med klarlægning og struktureret opfølgning på individuelle, afdelingsspecifikke og virksomhedsbaserede mål.

Kontakt Elgaard Mancom for at høre mere om successor planning og talent management.