Jan Erik Elgaard på HR-seminar med Favrskov Erhvervsråd. Foto: Kian Johansen

Employer Branding

Den demografiske udvikling har afstedkommet et øget behov for Employer Branding. Virksomhederne har tidligere kunnet nyde gavn af store årgange men siden 1975 og helt frem 1987 har årgangene været væsentligt mindre. Det betyder, at mange medarbejderne i mange virksomheder nærmer sig pensionsalderen og at de yngre generationer dermed ofte står i en positiv valgsituation, når de søger job. Og en stor del dagens kandidater ser ikke blot på muligheden for at få sig et godt job i god virksomhed, de ser på muligheden for at gøre karriere i virksomheden og der skal virksomhederne sikre sig, at de ikke blot er synlige i kandidatmarkedet, men også at der er synlighed om, hvordan organisationen kan imødekomme kandidaterne forventninger og krav. Hvor det før ofte var sådan, at det primært var virksomhederne der interviewede kandidaten om, hvad kandidaten kunne tilbyde, er det i dag ikke unormalt, at det omvendte også sker. Flaskehalse og manglen på kvalificeret arbejdskraft breder sig og det har ændre magtbalancen.

Et effektiv employer branding koncept skal sikre, at din organisation både over for nuværende og potentielle medarbejdere fremstår som en attraktiv arbejdsplads. Konceptet skal ses som organisationens samlede kommunikationsindsats i relation til tiltrækning, evne til udvikling og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Der må derfor være tydelig sammenhæng mellem den interne og den eksterne kommunikation af organisationen som arbejdsplads. Målet er at skabe og opretholde en stærk position i kandidatmarkedet ved at kommunikere effektivt og sammenhængende om organisationens identitet, værdier, mål og image. Din kommunikation skal dermed også være rettet mod den rette målgruppe.

Når Elgaard Mancom rådgiver om udvikling af employer branding koncepter arbejder vi struktureret med at sikre sammenhæng mellem organisationens mål som arbejdsplads og den oplevede værdi og at kommunikationen er såvel internt som eksternt rettet.