HR

HR-koncepter

Effektive HR koncepter skal understøtte forretningsstrategien og dermed skabe forudsætninger for at organisationen kan indfri de forretningsmæssige mål. HR koncepter skal tilsikre, at man dels er i besiddelse af de rette medarbejdere, med den rette kompetence til rette tid og at man nyttiggør medarbejdere og lederes potentiale fuldt ud og stadig opretholder en god trivsel i organisationen.

Ved at konceptualisere de indsatser virksomheden i forvejen gør sig eller har besluttet sig for at gøre kan man medvirke til at sikre oplevelsen af medarbejderne som virksomhednes vigtigste ressource og dermed skabe et stærkere grundlag for både at fastholde, udvikle og tiltrække kompetente medarbejdere. Det kan f.eks. være

  • Koncept for employer branding (evnen til at fremstå som en attraktiv arbejdsplads såvel internt som eksternt i kandidatmarkedet)
  • Koncept for Successor Planning og Leadership Pipeline (f.eks. med målsætning om, hvor stor en del af organisationens fremtidige nøglepositioner der skal besættes med interne kandidater, en identifikation af organisationens potentielle successorer og talenter samt en udviklingsplan mm)
  • Koncept for rekruttering
  • Koncept for kompetenceudvikling, lederudvikling (internt akademi?, karriereveje?) m.v.
  • Koncept for onboarding (introduktion for nye medarbejdere) m.v.
  • Koncept for samtaler i virksomheden; Medarbejderudviklingssamtalekoncept (MUS-koncept), fraværssamtaler, lønsamtaler m.v.
  • Koncept for trivsel (trivselsmåling – med oplevelse af nærmeste leder, plan for trivselsopfølgning, ledersparring m.v.)
  • Koncept for sober fratrædelse, afvikling, outplacement

Elgaard Mancom deltager gerne sammen med organisationens ledelse eller HR-funktion i udarbejdelse eller videreudvikling af effektive og værdiskabende HR-koncepter.