HR bogen - Human Resource Management

HR-bogen Human Resource Management – organisation og menneske – en moderne lærebog.

Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom er initiativtager og medforfatter på lærebogen Human Resource – Organisation og Menneske, som blev udgivet på Gyldendal forlaget Hans Reitzel i foråret 2011. Den anerkendte HR-bog er er indtil videre udkommet i 2. oplag.

Bogen indeholder en dybtgående gennemgang af de nyeste teorier indenfor Human Resource Management (HRM) og beskriver HRMs basale kerneprocesser; rekruttering, strategisk udvikling, fastholdelse og afvikling. Bogen er målrettet undervisningen på videregående uddannelser som HD, diplom- og akademiuddannelse i ledelse men har også god udbredelse blandt praktikere indenfor HR, organisation og ledelse.

“Udarbejdelsen af en HR-bog sammen med tre andre kompetente fagfolk indenfor HR har naturligvis været medvirkende til at skabe et godt teoretisk fundament og en rigtig god indsigt i HR-forskning. Vi har skullet sætte os ind i de nyeste internationale teorier om HR samtidig med at vi skulle leve op til en række krav for at bogen kunne anvendes som lærebog på højere læreinstitutioner og derudover har det været vigtigt for os, at bogen kan anvendes i praksis og vi har alle fire forfattere god konkret erfaring fra HR-, organisations- og ledelsesfunktioner i dansk erhvervsliv. Vi ved da også positivt, at der er flere der anvender vores HR-bog, som et opslagsværk for HR-afdelingen, når man skal bruge inspiration til at arbejde med HR’s kernediscipliner.”

“Forfatterskabet har skabt en naturlig interesse for mig med hensyn til fortsat at holde mig opdateret på de seneste tendenser inden for HRM både teoretisk og i praksis. Forfatterskabet har også afstedkommet en generelt større synlighed i HR-kredse og jeg glæder mig over, hver gang jeg får mulighed for at komme ud i HR-netværk for at fortælle og inspirere om HRM.”

Jan Erik Elgaard

Du kan læse mere om bogen her

Anmeldelsen af bogen fra Berlingske Tidende d. 10. april 2011:

Boganmeldelse - Human Resource Management – organisation og menneske

Artikel om udgivelsen af bogen fra Favrskov Posten 13. juli 2010 findes her: “Han skriver forståeligt om HR”.

Jan Erik Elgaard fortæller om HRM