HR

HR – med nærvær og kant

HR eller Human Resource er et begreb der har vundet indpas i de fleste organisationer.  HR betegner de menneskelige ressourcer og dermed den viden, færdigheder og holdninger som findes blandt medarbejderne med den kreativitet og de talenter som de samlet repræsenterer. Personalechefen hedder da  også de fleste steder i dag; HR-manager. Nogle steder kaldes det HRD – Human Resource Development og andre steder igen HRM Human Resource Management. Grundlæggende handler det dog om at arbejde professionelt og engageret med virksomhedens medarbejderressource.

Som medforfatter på bogen Human Resource Management – organisation og menneske har jeg sammen med mine medforfattere defineret begrebet Human Resource Management således:

”Human Resource Management (HRM) er den ledelsesdisciplin, der koordinerer og integrerer udvikling af mennesker, processer og jobfunktioner i en strategisk, organisatorisk og samfundsmæssig ramme og i overensstemmelse med ønskede værdier, attituder og overbevisninger”.

Jan Erik Elgaard

hr bog

HR-rådgivning

På mange virksomheders hjemmesider kan man læse, at medarbejderne er organisationens vigtigste ressource og det forpligter. Forpligtelsen betyder, at man for at få den fulde effekt af ressourcen må arbejde målrettet og systematisk med HRM. Det kan naturligvis være vanskeligt for en HR-afdeling med begrænsede ressourcer at identificere, prioritere og fokusere på netop de indsatser, der er mest værdiskabende. Udviklingen på området går utroligt stærkt. Man vil kunne rulle nye projekter ud hver uge for blot at følge nogle af de mest fremherskende trends. Derfor søger flere virksomheder ekstern sparring. Nogle ønsker at udvikle en HR-strategi, der i højere grad end i dag afspejler virksomhedens forretningsstrategi. Andre ønsker at implementere bæredygtige koncepter, der har haft dokumenteret effekt i andre sammenhænge, men hvor man i sagens natur ikke selv har gjort sig erfaringer på området. Det kan være i forbindelse med nyere internationale HRM-begreber som; employer branding, talent management, people review eller leadership pipeline.

HRM-koncepter

Det kan i andre tilfælde være behov for, at man får etableret eller skabt sammenhæng mellem mere basale koncepter. Det kan f.eks. være funktionsbeskrivelser, medarbejdertilfredshedsmålinger, lønsamtaler, medarbejderudviklingssamtaler (MUS) eller rekrutterings- og introduktionsprogrammer. HRM er som beskrevet ovenfor en ledelsesdisciplin og skal man have succes med HRM, skal man evne at kommunikere HRM-strategi og -koncepter effektivt. For Elgaard Mancom handler de bærende elementer i HRM-rådgivningen derfor om Mancom – management & communication.

Elgaard Mancom har rådgivet og været sparringspartner for flere forskellige organisationer. Andre gange har Elgaard Mancom sammen med organisationens egen HR-afdeling deltaget i udarbejdelse, implementering, facilitering og forankring af HRM-koncepter og -strategi.

Se nedenstående eksempler og kontakt Elgaard Mancom, hvis du ønsker at høre, hvad vi kan gøre sammen med jeres ledelse eller HR-funktion.

  • HR-Strategi
  • Onboarding – effektive intro-forløb
  • People Review, succession planning & leadership pipeline
  • Talent Management
  • Kompetenceudviklingskoncepter
  • Medarbejdertilfredshedsmålinger
  • Koncepter til MUS (medarbejderudviklingssamtale)
  • Employer Branding og jobannoncekoncepter

HRM-foredrag, workshops og seminarer

Du kan booke Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom som facilitator af HR-workshops, HR-seminarer og -konferencer eller som inspirator i netværk.

Gennem flere år er forskellige organisationer, virksomheder og netværk, herunder bl.a Dansk HR blevet inspireret af Elgaard Mancom i f.m. HR-temaer. I workshoppen “Fremtidens arbejdsmarked set fra HR-perspektiv” har Jan Erik Elgaard givet sit bud på, hvordan fremtidsforskernes megatrends omsættes til praktiske indsatser for HR-afdelingen. “HRs muligheder for nyttiggørelse af ledelsesteams i organisationen” er et andet tema, hvor deltagerne har hørt om konkrete muligheder for at styke forudsætningerne for at få bedre udbytte af organisationens ledelsesteams.