HR er ikke bare noget der sker i HR!

“En ud af tre virksomheder har ikke en HR-strategi, der tager afsæt i virksomhedens overordnede strategi” fortæller Center for Ledelses nyeste INDIKATOR™ undersøgelse.

J.E. taler

Jan Erik Elgaard på HR-seminar med Favrskov Erhvervsråd.              Foto: Kian Johansen

Og det kunne jo så være interessant at spørge om, hvor mange der så mener den burde have det. Men når det så er sagt er det tydeligt, at de små og mellemstore virksomheder i de senere år har haft stort fokus på kortsigtet resultatfokus og i mindre grad på langsigtede tiltag.

Der har ikke været ressourcer til at definere, hvad der skal kendetegne organisationen i forhold til fremtidens forretningskrav.

Har organisationen den rette størrelse, de rette kompetencer og har medarbejderne det fornødne udviklingspotentiale til at møde fremtidens behov – og hvad kan vi med fordel gøre allerede nu?

Har vi potentielle efterfølgere til virksomhedens fremtidige nøglepositioner inhouse eller skal vi i gang med en tung og dyr rekrutteringsproces.

Men det er også min oplevelse, at virksomhederne er ved at tage ny luft ind, så der igen er ved at være overskud til strategiske tiltag som successor planning, employer branding, performance management struktur og talentudvikling og der er ingen tvivl om, at det er her slaget om fremtidens kompetente arbejdskraft skal slås. De virksomheder, der har en HR-strategi, der tydeligt afspejler forretningsstrategien med sikre, dynamiske processer og koncepter der er dybt forankret hos organisationens ledere og som derfor tager ejerskab for dem, så de ikke bare opleves som endnu et af HR-afdelingens mange projekter, kommer til at tage teten i de kommende år.

CfLs undersøgelse viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er er, at HR og organisationens ledere er helt synkrone i opfattelsen af og rollefordelingen i f.m. HR opgaverne. Og det er afgørende at HR-afdelingen kontinuerligt afstemmer forventninger med sine kunder (organisationens ledelse og ledere) og naturligvis også udfordrer ledelsen på de strategiske krav, udfordringer og konsekvenser.

HR er ikke bare noget der finder sted i HR-afdelingen. HR udføres af alle ledere på alle niveauer i hele organisationen.

Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom