Et strategiseminar skal tjene som instrument for virksomhedens øverste ledelse og skal give jer det bedst mulige grundlag for at identificere hindringer for virksomhedens udvikling og forudsætninger for vækst. På seminaret defineres eller skabes fælles forståelse for vision og mission. Herudover kortlægger vi ofte i fællesskab virksomhedens potentiale og identificerer de største udfordringer inden vi fastlægger de overordnede mål for de kommende 3-4 år. På baggrund af målene besluttes de vigtigste handlinger, der kan sikre indfrielse af målene og de indsatser der bedst imødegår eller reducerer barriererne.

Der er tre kerneområder af strategi:

 • Analyse
 • Udvikling
 • Implementering

Ved at bruge en virksomhedskonsulent som facilitator på et strategiseminar, bliver der taget hånd om jeres proces undervejs, så I som ledelse kan fokusere på jeres eget bidrag til processen. Elgaard Mancom udfordrer, inspirerer og samler op. Ønsker I efterfølgende en opsamling af seminarets udbytte med beskrivelse af mål og handlingsplaner m.v. i en samlet præsentation står vi også gerne for den.

Elgaard Mancom

 • Deltager i udarbejdelse og formulering af vision, mission, strategi og handlingsplaner
 • Planlægger og faciliterer strategiprocesser og seminarer

Elgaard Mancom har gennemført strategiseminar for bl.a.: Frost A/S, Sparekassen Djursland, Teatret Svalegangen, Malik Supply A/S, Aalsrode Tømrerfirma A/S, AMU Nordjylland, N.O. Jensen A/S, S.D. Kjærsgaard A/S, RIT A/S, Plus EL ApS, e3light Group A/S, Albohus A/S m.fl.

Læs her om nogle af kundernes oplevelse af samarbejdet med Elgaard Mancom: Referencer

Et strategiseminar med virksomhedskonsulent Jan Erik Elgaard fra Elgaard Mancom kan f.eks. indeholde følgende elementer:

 • Fastlæggelse af vision & mission
 • SWOT-analyse
 • (interne styrker, svagheder, og eksterne muligheder og trusler)
 • Afdækning af den strategiske markedssituation
 • Fastlæggelse af mål
  • f.eks. i henhold til Balanced Scorecard og/eller
  • på funktions- og forretningsområder
 • Evt. definition af must win battles eller kritiske faktorer for succes
 • Udarbejdelse af grundlag for delstrategier, handlingsplaner og definition af indsatser