Mål

Målsætninger skal skabe synlighed om, hvad der konkret skal opnås og hvornår resultaterne skal være opnået. Med målsætninger kan man implementere målstyring, der giver ledelsen mulighed for at igangsætte og følge op på de strategier, der skal sikre opfyldelse af den ønskede effekt.

Mål skal være konkrete og specifikke, så man kan måle, om de er opfyldt eller ej.

Der er forskellige metoder til at identificere de for virksomhedens vigtigste mål. Mange virksomheder arbejder med Balanced Score Card (BSC), som er et måle- og varslingssystem for virksomhedens ledelse. Andre fastlægger mål ud fra Must Win Battles (MWB) – altså de kampe som man skal vinde for at kunne indfri strategien. Fælles for metoderne er en anbefaling om en tidlig involvering af ledere og de medarbejdere, som skal være med til at få resultaterne i hus. Mål skal skabe involvering og ejerskab og det kræver fokus og motivering af medarbejderne.

Derfor er det vigtigt, at målsætningerne i strategiprocessen ikke bliver en intellektuel rejse. Elgaard Mancom har en jordnær og uakademisk tilgang til fastlæggelse af mål. Dialogen finder sted i øjenhøjde, hvad enten vi taler om en ejerledet håndværksvirksomhed eller om en international videnstung ingeniørvirksomhed med en professionel bestyrelse i spidsen. Begge steder er der brug for, at holde fødderne på jorden, når vi sætter mål.

Game Plan

ELGAARD MANCOM arbejder ofte med enkle og jordnære modeller som f.eks. en gameplan som på en enkelt side giver overblik over virksomhedens vision, mission og mål samt de vigtigste indsatser og delmål, der skal skabe vejen til målet og som samtidig med viser nogle af de snubletråde og faldgruber der kan hindre os i at nå målet.

Balanced Score Card

I et BSC fastlægges fokusområder, præstationsmålinger, resultatkrav og handlinger for fire perspektiver:

 • Økonomi:
  • Hvis vi skal opnå økonomisk succes, hvordan bør vores præstation da være i forhold til vore ejere?
 • Kunder
  • Hvis vi skal opnå succes med vores strategi, hvordan bør vores præstation da være i forhold til vores kunder?
 • Interne forretningsprocesser
  • Hvis vi skal opfylde vores ejeres og kundens behov, hvilke interne forretningsgange, bør vi da være gode til?
 • Læring og vækst
  • Hvis vi skal opnå succes med vores strategi, hvordan bør vi da opretholde vor evne til læring og vækst?

Anvender man et BSC definerer man dernæst typisk de handlinger (performancedrivers) med målepunkter (key performance indicators eller KPI´er), der skal sikre målopfyldelsen og de kritiske faktorer for succes.