Handlingsplan

Handlingsplaner

En handlingsplan indeholder typisk en målbeskrivelse; formål og mål med aktivteten, en deadline (hvornår påbegyndes aktivteten og hvornår skal den være afsluttet?), en ansvarlig (hvem skal stå i spidsen for aktiviteten?) og et ressourcegrundlag (hvem skal medvirke/deltage, supportere aktivteten og hvilke økonomiske midler og materielle ressourcer er afsat?). Herunder kan der være en række delaktiviteter som skal igangsættes eller undersøges som forudsætninger eller bidragsydere for aktiviteten.

Eksekvering

Det er vigtigt, når man udarbejder handlingsplaner, at organisationen reelt har forudsætninger for at eksekvere de handlinger og indsatser der er skitseret heri. Alt for mange organisationer er alt for ambitiøse i bestræbelserne på at sikre en effektiv opfølgning på handlinger, indsatser og resultater. Dermed er de ikke opmærksomme nok på, om ressourcerne reelt er til stede til at kunne eksekvere. Ved at prioritere effektivt og nøjes med at udarbejde handlingsplaner på de mest vitale områder, opnår I en større sandsynlighed for at indfri målene. Dermed opnår I også en øget motivation for at arbejde med handlingsplaner som styringsværktøj. I små- og mellemstore virksomheder er det ofte de personer, som har det daglige driftsansvar, der også skal styre projekterne sikkert i mål. Derfor er det ofte bedre at få succes med få prioriterede handlingsplaner frem for at udarbejde 10 planer for hver leder. Elgaard Mancom deltager gerne i udarbejdelse af konkrete, eksekverbare handlingsplaner for dig og din organisation. Vi hjælper dig også gerne med at udarbejde en effektv opfølgning herpå.