strategi

STRATEGI – med nærvær og kant

En strategi ses ofte defineret som en bevidst kommunikeret plan med et klart formål, der skal sikre en konkurrencemæssig fordel. Formålet med strategien er, at organisationen kan nå de mål, den har sat sig og dermed bliver strategien en anvisning af vejen til målene – en retning for fremtiden. Afgørende for strategien er det derfor, at man identificerer de konkurrencemæssige fordele, der både er internt i virksomheden og eller eksternt i virksomhedens marked, så det bliver tydeligt, hvor værditilvæksten skabes. Elgaard Mancom ApS anbefaler at alle organisationer arbejder med deres strategi på mindst 3 områder;

–          Organisationens interne ressourcer

–          Det eksterne miljø, hvor organisationen skal operere i

–          Organisationens evne til at skabe værditilvækst

Hvad er netop jeres kernekompetence?

Hvordan er den strategiske sitiaion?

  • Hvad er organisationens vision og mission?
  • Hvilke mål har I?
  • Hvilke interne styrker og svagheder har I?
  • Hvilke eksterne muligheder og trusler ser I?

Hvad betyder den strategiske situation for jeres handlemuligheder og de kommende indsatser?

Når Elgaard Mancom ApS deltager i udviklingen af jeres strategi, vil I opleve, at I bliver udfordret, inspireret og afkrævet svar på en lang række spørgsmål. Til gengæld får i hjælp til at formulere og præsentere strategien på en let, overskuelig og enkel måde, så strategien efterfølgende kan præsenteres for ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter. Nogle gange ser man organisationer være meget ambitiøse i deres strategiarbejde og der udvikles lange og omfattende planer for både det ene og det andet. I Elgaard Mancom helliges princippet KIS – keep it simple. Strategien skal være enkel, overskuelig og til at huske.

Ofte indgår SWOT-analyse, Game Plan, Balanced Score Card, Ansoffs vækstmatrice eller andre strategimodeller og -værktøjer i ydelsen, når Elgaard Mancom ApS medvirker i udarbejdelse og eller udvikling af jeres strategi.

Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom ApS har medvirket i udvikling af strategien hos bl.a.: Sparekassen Djursland, Lyngsøe A/S, e3light Group A/S, Plus-El ApS, Teatret Svalegangen, Albohus A/S, Onlinesynlighed.dk, Aalsrode Tømrerfirma A/S, S.D. Kjærsgaard A/S, Fysio-Shop ApS, Super1 Rent Danmark A/S, N.O. Jensen A/S, Erhvervsakademi Dania, Maskinleverandørerne, Frost A/S, Zilmers, Det Sundhedsfaglige Børneteam A/S.