Strategisk fundament

Strategisk fundament

En virksomhed må i dag kunne formulere og visioner og målsætninger med et enkelt og troværdigt ordvalg. Den må også kunne definere og præsentere sin identitet samt imødekomme og imødegå forventninger, holdninger og krav fra flere grundforskellige interessenter og endvidere kunne håndtere nyhedsmedier professionelt. Derfor anbefales det, at virksomhedens etablerer en platform, et strategisk fundament for sin kommunikation. Samarbejder du med Elgaard Mancom om jeres strategiske kommunikation vil du ofte opleve, at kommunikationsplatformen bygges op over kommunikationsmodellen IIM: Interessenter, Identitet og Mediemix.

Interessenter

Når en virksomhed skal fastlægge sin platform for den strategiske kommunikation er det afgørende, at den så præcist som muligt identificerer de primære målgrupper for virksomheden; virksomhedens interessenter og det der kendetegner målgruppens præferencer og billede af verden.

Ved at identificere de vigtigste interessenter for virksomheden og herefter fastlægge de parametre der bedst imødekommer interessenternes præferencer, vil I i højere grad formå at jeres budskaber ramme de rette påd en rette måde. Det handler ikke alene om at få budskabet ud, det handler lige så meget om at få det ind.

Identitet

Dernæst skal det være tydeligt, hvem virksomheden selv er. Hvilken identitet har virksomheden og hvilket budskab ønskes ud? Omgivelserne skal kende virksomhedens vision, mission, værdier, kernekompetencer (ydelser/produkter/processer) og også gerne mål.

Mediemix

Endelig må virksomheden gøre sig klart, hvilke typer af kommunikationsmedier trykte som elektroniske/digitale sociale, den aktivt ønsker at anvende.

En god hjemmeside kombineret med en kommunikationsplan delt op i kvartaler og med fokus på konkrete forhåndsdefinerede kommunikationsindsatser i aftalte medier kan herefter sikre en effektiv eksekvering af den strategiske platform.

Ved identifikation af interessenter, etablering af en synlig identitet og anvendelse af et effektivt og selektivt mediemix skaber I en stærkt strategisk fundament for jeres kommunikation.