præsentationsteknik

Effektiv formidling

Vi behøver ikke at blive den nye Obama på talerstolen eller at kunne performe som en anden skuespiller i vores præsentationer, men vi kan alle blive bedre til præsentationsteknik, at fortælle historier, til at holde tale og tale med overbevisning og til at holde struktur på et indlæg.

Formålet med træning i præsentationsteknik er; At styrke den personlige gennemslagskraft ved at træne retorik og kommunikative kompetencer. Gennem Elgaard Mancoms kurser i effektiv formidling lærer du at bruge din stemme, dit kropssprog og de rette argumenter, når du skal fremstå overbevisende over for en forsamling.

Du får indsigt og træning i kommunikative værktøjer, kropssprog og retorik. Du lærer om kommunikationens virkemidler i såvel den daglige dialog med nye kontakter som i foorbindlese med præsentationer for større forsamlinger. Bliv mere bevidst om om førstehåndsindtrykkets betydning i mødet med nye relationer og lær om budskaber og argumenter  og at få struktur på din formidling.

Med udgangspunkt i Ciceros kommunikationspentagram kommer vi hele vejen rundt om kommunikationen; situation, afsender, tilhørere, form og emne.

Situation:

Tid, sted og begivenheder påvirker oplevelsen af dit budskab. Der er forskel på om du afgiver dit budskab på et personalemøde, til julefrokosten eller i telefonen. Er omstændighederne/situationen opstemt, alvorlig, offentlig eller privat

Afsender:

Hvordan er din egen kommunikationsstil? Hvad forventer tilhørerne af dig, hvad står du for som formidler?

Tilhørere:

Hvordan er dine modtagere? Hvad karakteriserer dem? Er målgruppen ensartet eller mangfoldig og hvordan er din relation til dem?

Form:

Hvordan vil du formidle? Hvordan vil du stå? Hvordan vil du bruge din stemme? Hvilke ord vil du bruge og hvorfor? Hvordan kan du understrege dit budskab og dine ord med mimik, kropssprog, toneleje? Hvordan kan du strukturere din præsentation?

Emne:

Hvad vil du tale om? Hvordan vil du belyse dit emne? Hvilke argumenter vil du bruge?

Elgaard Mancoms kurser i formidling

På Elgaard Mancoms kurser trænes du i konkrete formidlingsopgaver der kan tilpasses netop din hverdag og du får personlig feedback.

Følgende indhold kan indgå i Elgaard Mancoms kurser i effektiv formidling og præsentationsteknik:

  • Det første møde med nye relationer
  • Hvad skal vi med smalltalk?
  • Elevatortalen – den effektive netværkspitch
  • Påvirkning og budskabstræning
  • Klar formidling
  • Præsentationens struktur
  • Retorik, stemmeføring, toneleje og talehastighed
  • Personlig fremtoning og kropssprog
  • Modtagergruppens karakteristika
  • Evt. anvendelse af repræsentationssystemer og AV-midler.

Jan Erik Elgaard har gennemført adskillige foredrag og kurser og har trænet ledere og medarbejdere i hele landet i præsentation og formidling og har selv modtaget undervisning i kommunikation af flere skuespillere og retorikere og af den verdensberømte taleskriver Simon Lancaster.