forhandlingsteknik

”Søg først at forstå, dernæst at blive forstået!”

På trods af ofte modsatrettede behov mellem ledelse og medarbejdere er der ubetinget krav om samarbejde på arbejdspladsen, virksomhedens leverandører beskrives i langt højere grad som samarbejdspartnere og det er en grundlæggende forudsætning, at jo bedre begge parter er til konstruktiv forhandling, jo større vil muligheden være for at opnå succes.

I en konstruktiv forhandling anerkender begge parter, at de har forskellige interesser. Man undersøger dernæst interesser og vilkår og forsøger at forstå værdier og præferencer inden man i fællesskab forsøger at skabe et resultat der bedst muligt imødekommer begges behov. Kun ved at forhandle anerkendende med hinanden kan man opnå målet. Moderne konstruktiv forhandling er et opgør med holdningen om, ”at det der er godt for modparten, er dårligt for os”.

Kursus i forhandlingsteknik handler om at forbedre deltagerens evne til opbygge og styrke tillidsfulde relationer til kunder. Det handler om at styrke deltagerens personlige gennemslagskraft ved at træne assertion, retorik og kommunikative kompetencer.

I Elgaard Mancoms kursus i forhandling kan følgende indhold indgå:

  • Effekten af værdiskabende relationer
  • Konstruktive forhandlingers forudsætninger
  • Forhandlingens faser og faldgruber samt egen foretrukne forhandlingsstil
  • Anvendelse af og differentiering mellem forskellige forhandlingsteknikker
  • Klar formidling af budskaber
  • Anvendelse af kommunikative værktøjer, kropssprog og spørgeteknik, der skaber øget forståelse, accept og gensidig tilfredshed

Kurset gennemføres med udgangspunkt i gængs teori om forhandlingsteknik og med udgangspunkt i realcases baseret på relevante situationer fra din egen hverdag.

Du får konkret, direkte personlig feedback, der afleveres med både kant og humor.