Personlig kommunikation

Personlig kommunikation, formidling og kropssprog – med nærvær og kant

Nogle mennesker er fødte formidlere. De har en ekceptionel personlig kommunikation med en evne til at brænde igennem, når de stiller sig op på ølkassen og taler i en forsamling. Ved brug af uhyre enkle midler kan de tryllebinde tilhørerne og skabe sympati og lydhørhed for deres synspunkter. Forventningerne til lederens kommunikation har aldrig været større. Vi forventer, at lederen ikke alene er i stand til at kommunikere sin faglighed men også, at det sker på en overbevisende, troværdig, charmerende, karismatisk og scenevant måde, uanset i hvilken sammenhæng han eller hun indgår.

Sådan er det bare ikke for os alle. Men vi kan alle lære at præsentere os på en mere hensigtsmæssig måde og lære at beherske enkle værktøjer, så vores kommunikation fremstår mere klar og motiverende for vores omgivelser. Vi kan alle blive bedre til at fortælle historier, til at tale med overbevisning, at holde struktur på et indlæg og til at forhandle. Det kræver blot, at vi er godt forberedt, at vi er gode til at være til stede i nuet, og at vi kender værktøjerne og har øvet os nok med værktøjerne, så vi behersker dem.

Derfor er der stor interesse for rådgivning og kurser i personlig kommunikation. Når Elgaard Mancom gennemfører træning i personlig kommunikation eller personlig ledelseskommunikation tages der udgangspunkt i deltagerens hverdag, deltagerens behov og ønsker og de krav og forventninger, der stilles fra deltagerens omverden.

Du kan kontakte Elgaard Mancom, hvis I ønsker at styrke den personlige gennemslagskraft og kommunikation. Elgaard mancom trænere ledere og medarbejdere i effektiv formidling, retorik, brug af kropsprog, argumentation og stemme.