Jan Erik Elgaard på HR-seminar med Favrskov Erhvervsråd. Foto: Kian Johansen

Kommunikationsrådgivning – med nærvær og kant

Elgaard Mancom kan hjælpe med at sætte struktur på virksomhedens kommunikation.

Strategisk kommunikation skal ses som en ledelsesressource og ressourcer skal som bekendt helst kunne kontrolleres. Professionel håndtering af kommunikation er et grundvilkår for en moderne virksomhed og det er også afgørende, at man har en holdning til, hvem der på virksomhedens vegne må kommunikere og om hvad.

Den velafprøvede kommunikationsmodel IIM: Interessenter, Identitet og Mediemix kan være med til at skabe fundamentet for, hvem I ønsker at kommunikere til, hvad I står for og i hvilke medier I ønsker at kommunikere og ikke mindst hvordan.

Elgaard Mancoms kommunikationsrådgivning bidrager til, at I kan sætte en effektiv og kompetent ramme for jeres eksterne og interne kommunikation, så den afspejler virksomhedens strategi. Elgaard Mancom deltager også gerne i at fastlægge mål og formulering af virksomhedens vision, mission og værdier, HRM-, corporate social responsibility-(CSR-) eller employer branding strategi. Herudover står vi også gerne for facilitering af processer for eventuel intern involvering. Elgaard Mancom rådgiver alene eller i samarbejde med eksperter i f.m. krisekommunikation, konkret håndtering af reklamationer og anden skriftlig korrespondance.

På HRM området er det også centralt at kunne kommunikere effektivt til organisationens interessenter og målgrupper. Rådgivning om effektiv employer branding – det at fremstå attraktivt i kandidatmarkedet og hvordan vi gennem jobannoncer profilerer os målrettet i de rette segmenter hører derfor også til Elgaard Mancoms kommunikationsrådgivning.

Elgaard Mancom har rådgivet organisationer, virksomheder og foreninger i kommunikation og gennemfører desuden træning af den personlige kommunikationskompetence og afholder kurser i personlig kommunikation.

Du finder her et et eksempel på Elgaard Mancoms rådgivning til bestyrelser i andelsboligforeninger på interesseællesskabsmediet: Andelsportal.dk