Kommunikation

Kommunikation – med nærvær og kant

Et professionelt udtryk giver et professionelt indtryk.

Al ledelse og forretningsudvikling handler om kommunikation, derfor er forretningsnavnet Mancom en forkortelse for management & communication. Der stilles stadigt øgende krav til virksomhedernes konkurrenceevne og fleksibilitet og forbrugere og kunder bliver mere og mere kritiske over for både kvalitet og pris og overfor virksomhedernes etiske grundlag og sociale ansvarlighed. Samtidigt øges forventningen til virksomhedens kommunikation; den skal være aktiv, nærværende, præcis, seriøs, vedkommende og ærlig og man skal på samme tid være til stede på netop den platform, som virksomhedens interessenter befinder sig på. Før var det entydigt at opdele kommunikationen i en intern og en ekstern del, men snitfladerne bliver mere og mere flydende i takt med at mediebilledet og de elektroniske platforme udvikler sig. Sideløbende bliver kommunikationen kun sværere og sværere at beherske. Det gør at nogle helt vælger den aktive kommunikation på de elektroniske medier fra, men det er sjældent en god idé.

Virksomhedskommunikation – et vitalt strategisk element

Det gamle ordsprog; ”Den der lever stille lever godt” er i dag langt mere undtagelsen end reglen. Den der lever stille bliver i stedet ofte overset, misforstået eller helt glemt. Virksomhedskommunikation bliver dermed et vitalt strategisk element. Hvis du ikke selv kommunikerer aktivt, så vær vis på, at andre gør det på dine vegne. Vær bevidst om, hvad du vil med din kommunikation. Kommuniker og gør det igen. En bevidst, aktiv, offensiv og koordineret kommunikationsstrategi for din virksomhed er dit bedste våben og du vil dermed have væsentligt bedre forudsætninger for, at din version også bliver hørt.

Elgaard Mancom deltager gere i udformningen af den strategiske ramme for kommunikation i din organisation og gerne sammen med vores faste samarbejdspartner på synlighed på nettet: Onlinesynlighed.dk.

Kommunikation handler også om din personlige kommunikation; hvordan du udtrykker dig, formulerer dig, de ord du bruger, din talehastighed, din talestyrke og hvordan du bruger din stemme og ikke mindst dit kropssprog. Elgaard Mancom har i mange år trænet ledere i effektfuld ledelseskommunikation, hvor vi tager afsæt i  kommunikationsmodellen; “Pentagon” og træner ledere i retorik, overbevisende argumentation, tale, stemmeleje og kropssprog. Kontakt Elgaard Mancom, hvis du vil høre mere om effektfuld ledelseskommunikation.