CSR - Corporate Social Responsibility

CSR

CSR – Corporate Social Responsibility ses ofte oversat til virksomhedens sociale ansvar og handler grundlæggende om, at man i organisationen tager stilling til og udtrykker, hvordan man ønsker at fremstå samfundsmæssigt ansvarligt.

Ofte indbefatter det bæredygtighed, menneskerettigheder, etiske, sociale og miljømæssige ledelsesstandarder og beskæftigelse af personer der er på kanten af arbejdsmarkedet. CSR involverer typisk relationen til flere af organisationens interessenter.

Siden 2009 har der været rapporteringspligt for de største danske virksomheder. De rapporterer derfor om deres samfundsansvar og tendensen er at flere og flere følger frivilligt med for at være konkurrencedygtige. Forbrugere og kunder bliver mere og mere kritiske og CSR kommer derfor ofte på dagsordenen, når der skal træffes beslutning om, hvor ydelser og produkter skal købes eller hvor samarbejder skal etableres. Derfor tænker flere og flere organisationer CSR ind i som en obligatorisk og fokuseret forretningsbaseret indsats, så den bliver en naturlig del af organisationens kerneforretning.

Elgaard Mancom er medlem af CABI (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats) og er tilknyttet Code of Cares professionelle rådgiverkorps, der tilbyder sparring og rådgivning om social ansvarlighed til kommuner, organisationer og erhvervsliv.

CSR-strategi

Når organisationer udarbejder en CSR-strategi er det ofte et udtryk for, at man ønsker en synliggørelse af formål og mål for varetagelsen af det sociale ansvar og de mål som organisationen sætter sig for at leve op til ansvaret.

Elgaard Mancom kan bidrage med at udfordre, stille de rette spørgsmål og facilitere udformning og formulering af jeres CSR-strategi, så I oplever processen både effektiv og værdiskabende.

CSR-politikker

En CSR politik er de principper, procedurer og leveregler på udvalgte områder som organisationen har valgt at leve efter for at kunne tage et aktivt samfundsansvar.

CSR politik kræver ejerskab og når Elgaard Mancom rådgiver om CSR-politikker bliver I derfor anbefalet at være prioriterende og fokuseret i de politikker, som I på den ene side finder mest værdiskabende og på den anden side finder, at hele organisationen bedst kan tage ejerskab for.

CSR-aktiviteter

Ingen CSR uden konkrete handlinger og aktiviteter. Hensigtserklæringer, fine ord og politikker klinger hult, hvis ikke de udmønter sig reelle konkrete og fokuserede indsatser. CSR aktiviteterne er dermed de fokuserede indsatser som organisationen konkret planlægger, igangsætter, gennemfører og følger op på for at efterleve de opsatte mål. Der er ofte stor forskel fra den en organisation til den anden på, hvilke aktiviteter der opleves meningsfyldte. Elgaard Mancoms anbefaling er, at aktiviteterne bedst muligt støtter op om organisationens kerneforretning og så vidt muligt afspejle forretningsgrundlaget. Arbejder man systematisk og strategisk og formår at kommunikere effektivt herom giver CSR-aktiviteterne konkret værdiskabelse og synlighed og er dermed en glimrende måde at differentiere sig positivt på i markedet.