Bestyrelse

Bestyrelse, advisory board, bestyrelseskompetencer

Formålet med en bestyrelse

En professionel bestyrelse skal for dig som ejerleder kunne styrke det faglige og det strategiske ledelsesfundament. Den skal give dig sparring og med respekt kunne udfordre og kvalificere de ledelsesbeslutninger, som du normalt selv ville træffe. Som ejerleder kan du med fordel se din bestyrelse som et trænerteam, hvor hver enkelt træners kompetence, erfaring og netværk skal bidrage til at styrke din virksomheds forudsætninger for succes.

Bestyrelsen skal være værdiskabende og bidrage til sund drift og vækst. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at flere ejerledede virksomheder etablerer professionel bestyrelse fordi flere internationale undersøgelser påviser, at bestyrelser kan gøre en målbar forskel på produktivitet og overskud.

Overvejer du at generationsskifte er det en særlig god idé at etablere en professionel bestyrelse. Læs mere om generationsskifte her.

Etablering af bestyrelse

Hvis du er ejerleder, kan du med fordel identificere de områder, som virksomheden bør styrkes på, inden du overvejer relevante kandidater. Når relevante kandidater er fundet, er forventningsafstemningen mellem dig og kandidaterne helt central. I Elgaard Mancom er erfaringen den, at virksomheden og dens ledelse nogle gange skal igennem en modningsproces, før den er helt klar til at få den fulde værdi af en professionel bestyrelse.

Derfor deltager Elgaard Mancom gerne i modningen og giver dig sparring og bidrager til etablering, supplering og/eller udvikling af din forretningsbestyrelse. Elgaard Mancom har en database over potentielle bestyrelseskandidater og er ofte med til at facilitere de første møder med potentielle bestyrelseskandidater.

Advisory board eller bestyrelse?

Etablerer man en bestyrelse, skal man også være klar til at afgive suverænitet. Derfor er det nogle gange formålstjenligt for en periode at prøve til med et advisory board – et mere uformelt rådgivningsorgan. Et forretningsorienteret advisory board, hvor man trækker på gode råd fra kompetente erhvervsfolk kan være et springbræt til en rigtig bestyrelse og kan andre gange være et godt supplement til en mere traditionel bestyrelse. Endelig kan man også bruge sit advisory board til, at trykprøve koncepter og nye forretningsideer inden man prøver dem af i markedet.

Bestyrelse, advisory board, bestyrelseskompetencer; krav og forventninger

For Elgaard Mancom handler det om at skabe et godt match mellem din virksomhed og dine nye potentielle forretningsmæssige sparringspartnere. Til det formål anvendes en enkel skabelon, hvori du (og evt. andre i dit ledelsesteam eller blandt dine rådgivere) på en skala fra 1-5 angiver de krav, behov eller forventninger, som I måtte have til konkrete områder inden for f.eks. salg, eksport, produktion, indkøb, logistik m.v. Dernæst beder vi kandidaten udfylde samme skabelon med en selvvurdering af egne bestyrelseskompetencer. Det giver basis for en god dialog om, hvorvidt der er sammenfald mellem behovene og om man med fordel kan blive yderligere suppleret.

Bestyrelseshonorar

For mange bestyrelseskandidater er det ikke honorarets størrelse der afspejler deres engagement. Muligheden for at kunne være en af virksomhedens vigtigste sparringspartnere er ofte i sig selv en væsentlig del af motivationen. En bestyrelsespost er ikke bare en ansvarsfuld post, som man naturligvis skal honoreres for, det er også en attraktiv post; – et tillidshverv, – ofte en mulighed for personlig udvikling og for andre endvidere en trædesten i en ambitiøs karriereplan. Da begge parter dermed har et udbytte af bestyrelsessamarbejdet bør der være balance mellem honorarets størrelse og det gensidige udbytte.
Elgaard Mancom har et opdateret billede af niveauet for bestyrelseshonorarer i små- og mellemstore virksomheder og afdækker gerne motivationen og forventningen til honorar hos potentielle bestyrelsesmedlemmer. Der kan til tider være behov for en dialog om sammenhængen mellem bestyrelseskandidaturets tyngde og forventningen om honorarets størrelse inden dialogen med virksomheden finder sted.

Bestyrelseskandidat

Hvis du ønsker at komme i betragtning til en fremtidig bestyrelsespost hos en af Elgaard Mancoms kunder bedes du fremsende dit cv og din motivation på job@elgaardmancom.dk

Udvikling af bestyrelsen

Kontakt Elgaard Mancom hvis du gerne vil have en uforpligtende drøftelse om, hvordan din bestyrelse kan etableres, styrkes eller udvikles.

Der aftales typisk et beskedent henvisningshonorar (et såkaldt “finders fee”), hvis der indgås aftale med en eller flere af de henviste kandidater.

Kontakt Elgaard Mancom på mail@elgaardmancom.dk

Jan Erik Elgaard bliver brugt som sparringspartner for bestyrelsesmedlemmer og har både rådgivet individuelt og i bestyrelsesnetværk som f.eks. ASNET og Favrskov Erhverv.

Potentielle bestyrelseskandidater i Elgaard Mancoms netværk:

 • Kvinde 50 år, CFO-erfaring, generationsskifte, erfaring børsnoteret virksomhed, god bestyrelseserfaring, Nordjylland
 • Kvinde +50 år, strategi og proceserfaring fra rådgivningsvirksomheder, bestyrelseserfaring, Nordjylland
 • Mand <50 år, CEO, salg og marketing, mellemstor grossistvirksomhed, bestyrelseserfaring, Østjylland
 • Mand 45, CEO, IT-virksomhed, salg og marketing, Århusområdet
 • Kvinde < 50 år, CFO-erfaring fra selvejende institution og ejerledet virksomhed, Aalborg
 • Mand +50 år, topledelseserfaring fra bl.a. kommune, bestyrelseserfaring, Østjylland
 • Mand + 65, tung topledelses- og bestyrelseserfaring, ex. CFO, CEO mm, Nordvestjylland
 • Mand + 50, erfaren bestyrelsesmedlem, ex. CFO, Randers
 • Kvinde +50, finansiel rådgiver/MBA, bestyrelseserfaring, Århus
 • Mand + 65, ex- afdelingsdirektør, bank, bestyrelseserfaring, Århusområdet
 • Mand +50, CEO, bestyrelsesuddannet, tidl. CFO, Storkøbenhavn
 • Mand + 50, erfaren salg- og marketing, Århusområdet
 • Mand 50 år, strategisk rådgiver, stor online-kompetence, Storkøbenhavn
 • Flere advokater, HR, finans- og økonomierfarne i alderen 40-65 af begge køn.