Forretningsudvikling

Forretningsudvikling  – med nærvær og kant

Elgaard Mancoms ydelser inden for strategi, organisations- og forretningsudvikling sigter mod at skabe merværdi for din virksomhed. Forretningsudvikling handler ikke alene om at man har de rigtige brikker men også om at de lægges så de passer sammen. Elgaard Mancom har en jordnær og uakademisk tilgang til styrkelse af strategiprocessen.

Det lange lys – gearskifte – speeder og bremse.

Mange organisationer er gode til at holde et højt tempo og handler efterhånden som tingene opstår. Men nogle glemmer sommetider at have det lange lys på og hvis vi kører for stærkt uden at kunne se vejen foran os, kan vi nemt komme til at overse et bump på vejen.

Bum på vejen

Andre får ikke skiftet gear i tide, med det resultat at man enten kører med for store eller for små omdrejninger. Nogle gange har man et klart billede af, hvor man skal hen men det kniber med at komme af sted. Vi får ikke trykket på speederen, måske fordi vi mangler en GPS og er usikre på vejen til målet og endelig er der de gange, hvor vi er bange for at miste farten og derfor ikke får bremset i tide.

Elgaard Mancom har oplevet lignende situationer flere gange og vi påtager os gerne rollen som co-driver og assisterer med både landkort og GPS og til tider også med råd om, hvordan man med fordel kan føre bilen effektivt med respekt for bilens trækkraft (organisationens ressourcer), så man når sit bestemmelsessted med alle mand ombord i rette tid.

Virksomhedskonsulent Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom ApS yder rådgivning i forbindelse med:

  • Etablering og facilitering af bestyrelse
  • Visions- og strategiseminarer
  • Strategiprocesser
  • Organisationsudvikling & change management
  • Generationsskifte
  • Medarbejderdag
  • Rekruttering
  • Corporate Social Responsibility & Code Of Care
  • Strategisk kommunikation

Ring for en uforpligtende dialog. Vi kommer gerne ud til dig for en drøftelse af udfordringerne i din organisation, inden vi i givet fald efter aftale udarbejder et oplæg til samarbejde. Elgaard Mancoms beliggenhed i Østjylland, 5 min. fra motorvejen gør, at vi kan nå de fleste kunder inden for ganske kort tid. Ring på 2088 8618 eller send en mail: mail@elgaardmancom.dk