Ejerlederskabet under pres

Døm ikke andre, før du har gået en mil i deres mokkasiner”Døm ikke andre, før du har gået en mil i deres mokkasiner”

Sådan lyder et indiansk ordsprog og mere end 85% af de privatansatte er ansat i ejerleder-virksomheder.

I den seneste tid har Børsens chefredaktør Niels Lunde opfordret lederne i SMV’ere til at tage sig sammen og skabe vækst. Det faktum, at kun 10 % af lederne havde tilkendegivet, at de var motiveret af at skabe værdi for aktionærerne indikerer, mener Niels Lunde, at lederne ikke prioriterer at skabe vækst. På den ene side kalder Lunde de danske ejerledere for rygraden i dansk erhvervsliv samtidig med, at han på den anden side kalder dem dårlige ledere, fordi de ikke opretholder et tilfredsstillende højt tempo, udvikler deres virksomheder og skaber mere vækst.

Og i vækstprogrammet ”Vækst via Ledelse”, der er et skræddersyet udviklingsprogram for 700 danske virksomhedsledere med under 50 medarbejdere, er man nået frem til det resultat, at ledelse ikke er lederens kernekompetence og at ejerlederne har svært ved at uddelegere opgaver og ansvar. Det får den konsekvens, mener konsulenterne bag undersøgelsen, at det er virksomhedslederne, der bremser væksten. Virksomhedslederne mangler overblik og kan ikke se potentialet for virksomheden, mener de. Lederne har svært ved at sætte retning og skabe følgeskab hos medarbejderne, fordi de ikke er ansat ind i lederjobbet.

Elfenbenstårne og glashuse

Hvor er det nemt, som lønmodtagende redaktør eller konsulent at sidde i sit elfenbenstårn og rette skytset mod den del af befolkningen som er blandt dem, der må ofre mest. Det er de små og mellemstore virksomheder (SMV’ erne), der beskæftiger klart flest medarbejdere i Danmark og det er også dem, der skaber flest nye arbejdspladser. Og ja, landets ejerledere har måske ikke lige nået at få kendskab til de sidst nye ledelsesværktøjer og er heller ikke uddannet i performancekultur og udvikling af forkromede strategier. Men at påstå, at ejerlederne mangler aggressivitet, fandenivoldskhed og vinderinstinkt er et tydeligt eksempel på, hvor langt der er fra Børsens og konsulentfirmaernes bonede gulve og ud i virkeligheden. Og hvis konsulenterne er så dygtige profeter burde de jo bruge deres tid ude i virksomhederne, i stedet for at skrive rapporter om ejerledernes mangler. Men der er jo nemt og dejligt uforpligtende at sidde og påpege fejl og fortælle, om alt det SMV’ erne kunne lære at gøre, hvis de blot ville betale for det.

Dedikerede ejerledere

Mange ejerledere er faktisk dedikerede mennesker, der ikke blot brænder for en idé, men som også er målrettede og optaget af at skabe en levedygtig virksomhed og som for en stor dels vedkommende også rigtig gerne vil være gode ledere. Men som ledere er flere af dem nye i rollen og al begyndelse er som bekendt svær. For andres vedkommende har fokus på pligtparametre som indtjening, likviditet, lovkrav, told, skat, moms, konkurrenceforhold osv. bare ikke skabt det refleksionsrum, der skal til for at tænke ledelse, strategi og forretningsudvikling. Det ville da være fantastisk, hvis selskabets driftssituation og overskud var så fordelagtigt, at de blot kunne ansætte en til at udøve ledelse i selskabet. Men det er det ofte ikke, og hvis det er, hvor får de så de forudsætninger fra, der skal til, for at sikre den rette leder til positionen?

Rådgivning og bestyrelser

Ejerlederne har svært ved at betragte virksomhederne ovenfra og bruger ikke eksterne rådgivere og samarbejdspartnere nok, lyder det – og gang på gang er det påpeget at professionelle bestyrelser er værdiskabende for vækst hos de danske ejerleder-virksomheder. Det ved mange af ejerlederne faktisk også godt og der er da også en stigende interesse for det overblik, den viden og de kompetencer, som en bestyrelse og rådgivere kan bidrage med. Når jeg er i dialog med ejerledere, hører jeg dem ofte sige, at de gerne vil have sparring. De vil gerne lytte og lære nyt men de vil også gerne selv sætte retningen og styre den forretning, de har skabt. De synes det er svært at afgive indflydelse og lukke andre ind og de er naturligt skeptiske: Hvordan skulle du kunne hjælpe mig? Du kender jo ikke mine udfordringer. Hvad er dit motiv? Når du viser mig interesse, er det så kun for at kunne hæve et konsulent- eller bestyrelseshonorar? Nogle af dem tænker – og enkelte drister sig også til at spørge: ”Jamen, hvis du er så klog, hvorfor starter du så ikke bare selv et selskab og skaber, de der flotte resultater, du taler så meget om.” Og jeg må sige, jeg forstår dem godt.

De danske SMV’ere mangler ikke fandenivoldskhed, aggressivitet og vinderinstinkt og de ved også godt, at det ligesom hos dyrene er læring, der befordrer instinktets udfoldelse. Men hos os mennesker bliver instinkterne desværre også holdt i skak af fornuften, af vores erfaringsgrundlag og de sanseindtryk vi gør os. Janteloven, vores skattesystem og vores leverpostejsfarvede godt-nok-kultur er begrænsende faktorer og stimulerer ikke just ejerlederen til at gøre den ekstra forskel. Ejerlederne tænker gerne stort, men krisen har lært ejerlederne om konsekvensen af store fejlbeslutninger og de fleste af dem har derfor meldt sig ind i de små skridts klub.

Tag ansvar

Vi har derfor brug for en kursændring i holdningen til ejerlederne. De små- og mellemstore virksomheder er hjerteblodet i dansk erhvervsliv og de har motoren. Hvis du har god brændstof til motoren i form af know how og erfaring fra en større virksomhed kombineret med et solidt kendskab til de sidst nye ledelsesdiscipliner, så har du selv chancen for at gøre en forskel. Kan du tilføre viden og kompetence til ejerlederens erfaring, virketrang og dokumenterede resultater? Har du den fornødne tålmodighed og ydmyghed og vil du investere i at opnå ejerlederens tillid?

Så tag ansvar og hjælp og rådgiv ejerlederne til øget salg, til innovation, til vækst, til eksport og internationalisering og ikke mindst til styrkelse af virksomhedens ledelsesfundament. Ejerlederne har skabt et solidt fundament, så nu skal, de der kan bare tage medansvar, så der for alvor kan bygges i højden.

De ejerledede små og mellemstore virksomheder er ikke bare rygraden i dansk erhvervsliv, de er forudsætningen for hele landets fremtid.

Læs mere om ejerlederne i bloggen Den enestående ejerleder