Det handler om tilknytning. Lad os lægge ordet Fastholdelse af medarbejderne i graven.

Fastholdelse af medarbejderne har gennem mange år været den ene af HR’s fire kernedisicipliner: Tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejderne.

Af: Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom ApS

De fleste virksomheder ser stor værdi i, at have en stabil og loyal medarbejderstab og derfor er der mange virksomheder der arbejder målrettet og strategisk med fastholdelse.

Da jeg sammen med mine tre medforfattere i 2011 skrev bogen; “Human Resource Management – organisation og menneske”, skrev jeg i afsnittet om fastholdelse således; “Uanset virksomhedens motiv vil tanken om fastholdelse i bogstaveligste forstand ikke just være befordrende for medarbejderens lyst til at forblive i virksomheden. Der er jo ikke mange, der ønsker at blive fastholdt.”

Fastholdelse af medarbejderne er et klodtset udtryk og i bogen elaborer jeg også lidt over muligheden for at erstatte det med andre andre begreber som bevarelse eller bibeholdelse af medarbejderne, som enkelte virksomheder anvender. For ordet fastholdselse er i sig selv negativt værdiladet. Men de ord; bevarelse og bibeholdelse fandt vi dog for for passive og i mangel af bedre holdt vi til trods for det klodsede udtryk fast i det begreb, der har vundet bedst indpas nemlig fastholdelse.

Her mange år efter sidder jeg så forleden dag og læser Forsvarets nydesignede magasin HONNØR. hvor jeg med interessse læser artiklen; “Tilknytning snarere end fastholdelse”.

Heri fortæller min gamle kollega Mikkel Enemark Olsen, der i dag er oberst og stabschef for Hærkommandoen: “Vi foretrækker ordet “tilknytning”. Fastholdelse er et dårligt begreb. Det lyder som om, vi nærmet vil binde folk til en pæl, for at de ikke skal løbe bort. Sådan er det bestemt ikke. Vi er mere interesserede i at tale om, hvilken betydning en stærk tilknytning til Hæren og særligt de fællesskaber, der er i Hærens enheder, har for soldaten” siger obersten.

Det er jo hovedet på sømmet – og tak for det Mikkel.

Jeg vil fra denne dag benytte ordet “tilknytning” i stedet for fastholdelse, for det er langt mere positivt værdiladet og det er jo tilknytningt det handler om. Skulle jeg fremover formaste mig til i et øjebliks uopmærksomhed  at komme til at bruge ordet”fastholdelse”, så må man slå mig oven i hovedet med en våd porre.

Vi ved, at medarbejderne refererer til deres sociale tilknytningsbehov, når de skal vurdere eller sammenligne det de får eller forventer at kunne få fra en organisation, inden de beslutter sig for eventuelt at skifte arbejdsplads. (Ukechukwu 2007) Så hvis vi ønsker en stærkere medarbejdertilknytning skal vi være dygtige til at slå på netop det, fordi det vil reducere medarbejdernes trang til at prøve noget andet.

Når jeg er rådgiver i rekruttering, gør jeg mit ypperste for at se på forudsætningerne for tilknytning på en længere bane. Det handler om at skabe et match mellem kandidatens forudsætninger for trivsel og resultater og de værdier og den ledelsesform, som virksomheden har og de muligheder og arbejdsvilkår, som virksomheden kan stille til rådighed.

Helt grundlæggende så handler det vedvarende om indfrielse af motivation, gensidige forventninger og tilfredshed både med det man selv leverer og det man oplever i organisationen.

Mening

I den seneste tid har tilknytning været en svær udfordring for mange virksomheder og i særdeleshed for forsvaret og jeg glæder mig over at se, hvor målrettet Hæren arbejder med tilknytning og håber og tror på at man nok skal lykkes med at vende bøtten. For, hvis der også er noget, der betyder noget for tilknytning, så er det mening. Tingene skal give mening og der må man sige, at Hæren har noget at byde på.

Så for de fleste handler tilknytning meget om, at være dygtige til at lytte til den enkeltes motivation, tydeliggøre mening, afstemme forventninger løbende og så skal man være god til at stille krav. For de fleste undersøgelser fortæller faktisk også, at medarbejderne gerne vil gøre en forskel og tilføre værdi til den organisationer man er en del af. Så det hele skal hænge sammen.

Men det korte af det lange er: Tilknytning er et langt bedre ord.

Det er et aktivt ord, det er positivt og siger lige præcis det, som både organisation og menneske ønsker.

Lad os lægge ordet Fastholdelse i graven, når vi taler om mennesker i organisationer.