Den gode, den onde og den virkelig lønsomme

Den gode den onde

Kynisk regnedrengslogik

Hvad enten vi oplever, at krisen er gået ind i forlænget spilletid eller vi føler vi er kommet på den anden side af det værste, så er der ingen tvivl om, at der i den seneste tid har været stor fokus på målstyring i mange virksomheder.

Flere virksomheder har indført performance management, ofte animeret af kølige regnedrengskonsulenters klare logik og systemtænkning og som med isoleret fokus på hårde facts, lønsomhed og kontrol har formået at eliminere de sidste rester af tillid mellem ledelse og medarbejdere. “Det f….. uhyggeligt du!”

Fordi mange kun har set bagsiden af performance management har det hos mange afstedkommet en aversion mod mål- og resultatstyring og det er synd. Performance management er som ordet siger en management disciplin. Vi opdeler ofte ledelse i de engelske begreber management og leadership. Hvor management handler om drift, struktur og systemer, så handler leadership i højere grad om relationer og personlige egenskaber. God ledelse er derfor ofte også en effektiv anvendelse af begge ledelsesbegreber. Ingen management uden leadership og vice versa. Og hvis vi derfor blindt indfører performance management uden fokus på dialog, motivation og involvering, så fejler vi stort. Så kommer målstyring modsat det tilsigtede til at virke som effektive benspænd for udvikling og vækst.

Der fremkommer dermed et større paradoks mellem performance kultur og selvledelse end der behøver at være.

De fleste af os kan godt lide at arbejde mod meningsfulde, værdiskabende og ambitiøse mål. Hvis du spiller med på damelandsholdet i håndbold, vil du formentlig også hellere møde Norge end Øster Bøvelse Idrætsforening, på trods af, at du formentlig har større chance for at vinde mod de sidste.

Indførelse af performance management (PM) fodrer, at ledelsen udviser en involverende ledelsesstil, hvor man kombinerer hårde og bløde ledelsesdiscipliner. PM må ikke sætte lederens dømmekraft, robusthed og modenhed ud af kraft og lederen må opstille klare forventninger, løbende give konstruktiv feedback på indsats og holde fokus på udvikling af kompetencer og anerkende gode præstationer. Det er afgørende at målstyringen både omfatter indsatser og resultater.

Mathias 8 år

Se blot på Mathias 8 år som sammen med sine holdkammerater skal møde nabobyen i finalen i fodbold. Hvis trænerne efter kampen alene forholder sig til om holdet tabte eller vandt kan det dræne motivationen markant hos taberholdet.

Hvis trænereren derimod fokuserer på om holdet;

  • Gjorde de rigtige ting
  • Spillede flot sammen
  • Forsøgte at overholde aftaler og øvede sig i at spille hinanden fri
  • Var opmærksomme på hinanden og ikke mindst
  • Udviste engagement og energi,

Så er der væsentlig større sandsynlighed for at motivationen også opretholdes i de næste mange kampe. Har han ydermere fokus på at rose og give konstruktiv kritik undervejs og efter kampen er det rigtig godt.

Effektiv performance management

Har man effektiv performance management i sin virksomhed, giver man medarbejderen mulighed for at se sig selv i spejlet og selvstændigt vurdere, om man kan nikke ja til, at man har udvist en arbejdsindsats, der gavner organisationen og kollegerne, om man har gjort sig umage og udvist engagement, om man har holdt fast i sin faglighed og bidraget til samarbejdet.

Endelig må performance management også tilsikre effektive og værdiskabende processer med bedst mulig sammenhængskraft mellem organisationens overordnede og de lokale mål, så de er afstemt og understøtter hinanden og hvor organisationens ledere involverer, koordinerer og faciliterer.

Herved giver man ledelsen et bedre datagrundlag for at kunne navigere og holde fast i sejlretningen med fokus på ressourcer og udvikling og endvidere muligheden for at identificere talenter og potentielle successorer til organisationens nøglepositioner.

Det vil igen øge troen på at gøre intern karriere og dermed forudsætningerne for at fastholde og engagere medarbejderne.

Forudsætningen er naturligvis en effektiv software, en god og involverende proces og ledelsens lyst og evne til at implementere, forankre og fastholde.

Læs mere her om performance management