Forretningsudvikling Human Resource Ledelsesudvikling

Forretningsudvikling

Elgaard Mancoms ydelser inden for strategi, organisations- og forretningsudvikling sigter mod at skabe merværdi for din virksomhed, hvad enten vi bidrager med at etablere bestyrelse, facilitere dit strategiseminar eller styrke din organisation med nye kompetencer. Kontakt os for sparring.

Human Resource

Elgaard Mancom tilbyder sparring og færdige løsninger og koncepter inden for HR og anbefaler, at HR kobles sammen med virksomhedens strategi og langsigtede mål for at få fuld effekt. Hvor godt har I styr på organisationens Successor Planning, Leadership Pipeline og Employer Branding?

Ledelsesudvikling

Elgaard Mancom kan skræddersy løsninger inden for ledelsesudvikling og tager udgangspunkt i situationen og de langsigtede mål.

Elgaard Mancom arbejder med individuel lederudvikling, udvikling af lederteams og -grupper, ledersparring og egentlige lederkurser.